SE UCH

Lärkängen’s News Of The World ”Spacey”

DOB: 2003-04-13
BLACK, BITCH
PHOTO:

2006-05-07 SKK Nat Larv – Anita Whitmarsh, CERT
2006-06-10 SKK Nat Vänersborg – Sten Åkesson, CERT
2006-07-23 SKK Int Lövudden – Gunilla Skallman, CERT

FI UCH INT UCH LPI NORD UCH
Alistair’s Knight Of Gold
DK UCH INT UCH NO UCH NO V-95 SE UCH
Alistair’s Ironside
INT UCH NORD UCH SE V-95
Potterdale Illusion
NO UCH SE UCH
Woolpack’s Zweet Corn
INT UCH NO UCH SE UCH SE V-91
Magicbrook Pretty Maid
Potterdale Playboy
INT UCH NORD UCH NORD V-87
Potterdale Final Choice
DK UCH SE UCH
Alistair’s Upsydaisy
SE UCH
Woolpack’s No Matter What
DK UCH INT UCH NORD UCH SE V-98 SE V-99 WW-98
Alistair’s Lonesome Cowboy
INT UCH NO UCH NORD UCH SE V-96
Taildown’s Married To The Mob
NO UCH SE UCH
Artix On The Rocks
INT UCH NORD UCH SE V-95
Potterdale Illusion
Artix Indeed Impressive