Bilder från SBC’s Jubileumsutställningar 2022

”Kannan” och ”Trofén”