2009-06-07 SBC Vänersborg Gunnar Nymann

Valpklass 4-6 hanar
Applecore’s Aliceson f. 2008-12-19 e. Shorelines Devoted Shaw u. Quarry’s Unique
51/2 mån, bra storlek. Korr prop huvud, stark nosparti, icke korr låsning bett. Utm ögonfärg. OK öron, tillräck hals, normal vink. Ok bröstkorg får ej bli längre i länden. Ok svansans. Utm hasor. God parallell bak. Acceptabel steglängd, lite trång fram.
2 HP

Gonnie’s Highlander Lad f. 20090126 e. Firstone Aus Dem Elbe-Urstromtal u. Gonnie’s Golly Miss Molly
4 mån liten, men god balans. Ok huv o nosparti. I tandskifte. Ok öron o ögon. Ok hals, bra förbröst, bra skuldror + vinkl. Utm ben, tillr stabil i hasorna. Ok benstomme. God steglängd. Utm fram, mera stega på bak. Ok päls, lång.
1 HP BIM-valp
Valpklass 6-9 hanar
Typografen’s One Time Two Many f. 20081102 e. Sannaheden’s Highway Star u. SUCH Typografen’s Helvetica Bold
20 mån välpropp. Robust, underbart topp, utm huv o propp Härlig nosp. Ok pigment ögonfärg, välansatta öron, bra längd på halsen, men kunde vara starkare. Korr form på bröstkorg kort. Ok läpp o kors. Välansatt svans, hasor ok, lite knapp vink. Kunde ha längre steg, stabil fram o bak. Utm päls.
1 HP
Valpklass 4-6 tikar
Gonnie’s Happiness f. 20090126 e. Firstone Aus Dem Elbe-Urstromtal u. Gonnie’s Golly Miss Mollie
4 mån. Utm balans, utm uttryck. Lite kort i nosparti o tandskifte ok bra öronsättning. Normal vinkl ok hälansättning. Bröstkorg korr form, ganska stabil steglängd. Utm rörelse fram. Päls o färg ok.
1 HP

Lärkängen’s What A Wonderful Word f. 20090201 e. Lärkängen’s Rocky Raccoon u. Lärkängen’s News Of The World
4 mån. Bra storlek. Ok balans. Stark nosparti, ögonfärg o tandskifte ok. Bra öronansätt, liten hals, kunde ha mer skuldra. Liten bröstkorg, passande längd på länden. Svansans Ok. Ok hasor, ngt trång bak, lite löst fram, acceptab steglängd, pälsen Ok.
2 HP
Valpklass 6-9 tikar
Beardmarked’s Yambalaya f. 20081128 e. Beardmarked’s Trick Or Treat u. Beardmarked’s O’H La La
6 mån fin balans. Ok huvud o propp, korr bett, acceptab pigment, liten öronansätt. Bra hals. Utm skuldror, korr bröstkorg. Ok överlinje o länd, korset bra, tillr vinkl bak, ? bredd på låren, parrall men trång bak. Ganska bra steglängd. Ok päls.
1 HP

Beardmarked’s Yellow Mellow f. 20081128 e. Beardmarked’s Trick Or Treat
u. Beardmarked’s O’H La La
6 mån, ok storlek o balans, tillr ? nosp. Ok pigment, korr bett. Önskas mörkare ögon. Stor skalle, välansatta öron. Stark hals, ganska bra skuldervink, bra bröstkorg. ? svans bra, bra med muskler, till benstomme. Ok hasor, fin rörelse med god steglängd. Stabil bak, bra fram. Ok päls.
2 HP

Beardmarked’s Yelly Bean f. 20081128 e. Beardmarked’s Trick Or Treat u. Beardmarked’s O’H La La
6 mån. Bra storlek balans, tilltal huvud. Måste få kraft nosp. Korr pigment ögonfärg. Ok öronansätt, kunde vara starkare i fronten, tillräck hals, lite mjuk överlinje. Korr svansansätt. Bra längd på hasorna. Bra bröstkorg trång lite osäker bak, bra fram. Päls ok.
4 HP

Beardmarked’s Yippie-Ki-Yay f. 20081128 e. Beardmarked’s Trick Or Treat u. Beardmarked’s O’h La La
6 mån, elegant helhet. Bra storlek o balans. Ok huvud o nosp, korr bett. Pigment ögonfärg ok. Bra öronansätt, korr hals med tillr styrka. Ok bröstkorg, bra överlinje, kors o svansansätt. Normal vink, fina hasor. Bra pälskvalité, kunde ha längre steg. Stabil fram o bak.
3 HP
Juniorklass hanar
Alistair’s King Of The Castle f. 20080416 e. Heather Mist This Is My Life u. Alistair’s Fly Me To The Moon
13 mån. Ganska stor hane, lite kraftig. Ok propp, bra maskulin huvud pigmen ögonfärg, korr bett. Ok öronansätt, tillr längd på halsen, kunde ha bättre tillbakalagd skuldra, kort överarm. Ok bröstkorg, stark överlinje, korr svansans bra, utm längd på hasorna, kunde stå mer stabil, kunde ha bättre steglängd. Mkt trång fram. Bra pälskvalité.
1 KK 2 HP

Honeytaste Mr Big f. 20080527 e. Woolpack’s Quality Zweet u. Honeytaste Star Quality uppf.
12 medelstor hane. Utm propp tillr styrka i huvudet, bra pigment ögonfärg, korr bett. Kunde vara kraft i skalle öronans bra hals ? mer förbröst kors o ganska välvinkl knän. Ok längd på hasor, pass bredd på lår. Ok steglängd, ok fram men trång bak. Bra päls
1 KK 1 CK

Nickelbys Special Selection f. 2008-04-20 e. No-Nonsense’s Baronbyron u. Nickelbys On-Going Business
1 år medelstor hane passande substans, ok nosp korr bett, ögonpigm. Ok acceptab öronansätt, fin hals, utm benstomme, överlinje. Kors ok. OK ?, acceptab lår, bra längd hasor, kunde vara starkare, bör ha mer steglängd. Ok päls.
1 KK 3
Unghundsklass hanar
Beardcaper’s Over The Odds f. 20071114 e. Philemon Sixth Sense u. Beardcaper’s Fair Play
17 mån, bra storlek balans. Bra siluett. Utm huvpropp, tillr utv i huvud, korr bett, ögonpigmen Ok. Ok hals, bra överlinje. Korr välansatt häl, ngt trång i bröstkorgen, ok längd. Pass benstomme, normal vink, ganska bra sidorörelse, ok bak. Bör bli mer stabil fram. Ok päls.
1 KK 4

Double Happy Smartness f. 20071016 e. Saudade De Shaleemar u. Born To Be Smart Of Slavic Charm
19 mån substansfull hane. Ok balans ? huvudnospart, ngt ?, ögon pigment ok. Välans öron. Stark päls. Tillr stark överlinje, en aning högt ansatt svans. Ok hsor, kunde ha mer muskler, normal vinkl. Utm pälskvalite, fina sidorörelser med bra steglängd o drive, kunde ha bättre steg.
1 KK 1 CK BHKL R

Dreamfactory Broadway f. 20071218 e. Typografen’s Indigo Illustration u. Shinuba’s Give It A Try
19 mån ganska bra modell, passande balans, fin utv huvud, korr bett, pigment ögonfärg ok. Ok öron, ännu ngt smal i kroppen, bra hals, ganska bra skuldervinkl. Väformad bröstkorg, passande längd, utm överlinje. Bra kors hälansättn bak, tillr styrka i hasorna. Bra pälskvalite, måste ha mer steglängd, ngt trång bak ok fram.
2

Hillbacka Xpensive Attraction f. 20071225 e. Potterdale Star Attraction u. Firstprizebears California
17 mån liten hane med god balans. Välpropp huvud. Ok pigment ögonfärg, korr bett, tillr huvud utveck för åldern, tillr hals. Ok överlinje, en aning högt ansatt svans, tillr vink, bra längd. Ok länd, bra bröstkorg, ngt trång bak ok fram. Kunde ha mer steglängd. Bra päls.
1 KK 2 CK

Lärkängen’s Under Jolly Roger f. 20071121 e. Lärkängen’s Mambo Nr Five u. Alistair’s Zelda
18 mån passande storlek. Ok balans, huvudpropp ok men bör utveck, korr bett, pigment ögonfärg ok. Välansatt öron, tillr hals, ok benstomme. Ok bröstkorg. Kunde vara starkare överlinje, bra kros o hälansätt. Bra vinkl, ok hasor. Bra pälskvalité. Ganska bra steglängd fram o bak, acceptabel benföring.
1 KK R

Reinlake’s Goldfinger f. 20070707 e. No-Nonsense’s Baronbyron u. Beastly’s How Zweet You Are
23 mån storlek ok. Accep balans. Bra skalle, bett ok. Kunde ha kraftigare nosp. Ok pigment, bra öronansätt, kort hals. Ganska kraftig benstomme. Skuldran kunde vara bättre tillrättarlagd. Bra kors o svansansättning, en aning hög i hasorna, väldigt bra pälskvalité. Kunde ha mer steglängd o drive. Bra fram. Kunde vara bättre fram.
2

Shinuba’s Lightn’N Bolt f. 20070809 e. Papaw Tailwind Shock’N Ya’Ll u. Shinuba’s Go’go Girl
22 mån utm balans, tilltalande huv uttryck, bra nosparti, pigment ögonfärg bra, ok öronans, utm hals, bra förbröst, normal skuldervinkl, pass ?. Utm överlinje, accep kors, hög svans. ? mer knävink en aning, smal lår, bra hasor, normal Pälskvalité ok färg accep steglängd drive. Utm fram kunde vara bättre bak. Hög svans.
1

Stand Out Csi Las Vegas f. 20071004 e. Woolpack’s Quality Mark u. Alistair’s X-Citing News
19 mån liten elegant hane. Ok propp. Tillräck utv i huvud, fina ögonfärg ok pigment, ok öronansätt. Utm hals med gott flyt i skuldr, bra kors accep svansas ok benstomme. Bröstkorg ok ngt kort bröstben, lite trånga hasor. Ok päls, ganska bra steglängd drive trång bak, brett fram.
1 KK 3 HP
Öppenklass hanar
Alistair’s Great Business f. 20051104 e. Heather Mist Everybody’s Business u. Alistair’s X-Travaganza
3 år valpropp hane medelstor. Utm huvudpropp kunde ha kraftig nosp. Utm ögonpigment ngt små vita inceciver. Bra hals med bra flöde i skuldran, bra skulder, bra bröst utm benst välformad bröstk, tillräck stark överlinje, bra kors svansansätt, bra bredd lår. Bra hasor. Välpresent. Utm sidorörelser drive. Ok bak ngt trång fram.
1 KK 2 CK

Beardmarked’s Trick Or Treat f. 20070214 e. Woolpack’s Quality Zweet u. Beardmarked’s It’s A Sin
28 mån god balans, passande lång nosp. Kunde ha kraftigare skalle. Accep käke, små incecivier, bra ögonpig, bra hals, bra halsflöde i skuldran, stark förbröst, pass tillbakalagd sku,dra. Ok överlinje, brakors svansans kunde ha bredare lår ok hasor. Bröstkorg ok ? fin sidorörelse med bra stegglängd fram o bak.
1 KK 1 CK BHKL 4 CERT

Carre D’as De Chester f. 20070214 e. Snowmead Sans Faute u. Samantha De Chester
2 år hane av utm storlek o balans, huvudpropp ok. Kunde vara bredare i skallen o nosp, små inceciver, halsen kunde vara bättre i skuldran ok förbröst ok överlinje o bredd på låren, utm bröstkorg. Pass hasor, ok päls, ganska stabil bak, ok steglängd.
1 KK 3

Fabulous Fur’s Sir James Simpson f. 20070329 e. No-Nonsense’s Baronbyron u. Fabulous Fur’s Tiger Dream
2 år liten hane, acceptab balans, ok huvudpropp. Kunde ha kraftig nosp, ok bett, ok bredd skalle ett litet flat, ok färg pigment. Halsen bör bli bättre ? i skuldran ok bröstkorg, pass benstomme. Kunde ha starkare överlinje. Ok hasor. Utm pälskvalité. Må ha mer steglängd o drive, ganska trång bak, lite intåat fram.
2

Flying Castell Freedom Fighter f. 20060227 e. Diotima Sea Scout u. Roxetts Jouline Baker
3 år utm storlek balans utm siluett, huvud ok, men önskar kraftigare nosparti, kunde ha bättre bett, små inceciver, fin ögonfärg, ok pigment, öronansätt bra, hals med ok flöde i skuldran. Bra förbröst. Kunde stå starkare i fronten, ngt ? bröstkorg, bra överlinje, svan acceptab, bredd på låren lite höga hasor. Ok pälskvalié. Utm sidorörelse, trång bak i rörelse fram tendens att kryssa över.
2

Potterdale Star Attraction f. 20060830 e. Potterdale Audition For Pattishawl u. Shenendoa Star Of Potterdale
2 1/2 år liten ganska substansfull hane starkt huv ok bett o ögonfärg pigment. Utm öron, lite kort hals, välvinkl skuldra, ganska bra bröstkorg. Ok förbröst ngt högt ansatt svans, ngt flat kors ok hasor. Bra pälskvalité, ngt trång bak, bra sidorörelser med bra Drive ok fram.
1

Stand Out Blacksurviver Af Ricki Jr f. 20060907 e. Midnight’s A Little Bit More u. Alistair’s X-Citing News
2 1/2 år medelstor med bra balans, utm utfyllt huvud, uttryck förstörs av
? blinkhinna, korr bett ok öronansätt, tillr hals ok flöde i skuldra, överlinje ok, lite högt ansatt svans. Utm bröstkorg. Bra pälskvalité. Ganska stabil bak. Bra steglängd, lite löst fram.
1 KK R

Svassas Born A Star f. 20061013 e. Saudade De Shaleemar u. Alistair’s Watch Out
2 1/2 ok storlek Balans tillr utr huv korr bett utm tänder bra pigm. Välansatta öron, kunde ha starkare hals men ligger bra i skuldra, kunde ha starkare överlinje ok kors ok hasor, kunde ha mer muskler. Ok bröstkorg. Utm pälskvalité välskött tillr steglängd drive. Ok bak löst fram.
1 KK 4
Championklass hanar
SUCH Baloo De Tierras Altas f. 20040928 e. Vayc Isidoro De Un Rebano Escoces u. Pampamia De Un Rebano Escoces
4 år välpropp hane, passande substans. Korr skalle, bra utfyllt nosparti, bra bredd på underkäke, små tänder pigment ögonf, bra välans öron. Stark hals med bra flöde, kund ha bättre tillbakalagd skuldra, välf bröstkorg. Ok kors en aning högt ansatt svans. Ok hasor, pass benstomme. Väldigt bra pälskvalité. Välskött, kunde ha mer flexbil knä, ngt trång fram, kunde ha längre steg o drive
OPL

SUCH DKUCH Beastly’s Ned Of Crichton f. 20061206 e. No-Nonsense’s Baronbyron u. Beastly’s Never Mind
2 1/2 tilltalande balans, pass substans, kunde ha kraf skalle ok nosparti, tångbett, utm pigment ögonfärg, bra flöde i skuldran. Utm förbröst ? ej mer kraftig benst. Utm bröstkorg, ok kors kunde ha längre ansatt svans, ok hasor, utm pälskvalité tillr steglängd.
4 CK

SUCH NORDV-07 NUCH Heather Mist This Is My Life f. 20030904 e. Alistair’s Master Of The Game u. Heather Mist Eschusha Me
5 år tilltala hane, bra balans. Utm huv uttryck, bra nosparti. Utm bett pigment. Välansatt öron, flott hals med flöde i skuldran, tillr förbr, tillr benst, utm bröstkorg, bra överlinje o kors, ok hasor, tillr knävinkl. Bra pälskvalité välskött fina sidorörelse med god drive.
1 CK BHKL 1 BIR

SUCH DKUCH SV-05 KBHV-06 SV-08 Honeytaste Hot Stuff f. 20030204 e. Farmarens High Commission u. Beardmarked’s Quite A Lady
5 1/2 medelstor hane, välpropp ger en flott siluett, får ej bli kortare i nosp. Korr bett, tandförlust, fin stor nos. Utm pig färg. Välanst öron, bra halslängd, fint förbröst, pass benstomme. Ok bröstkorg. Kort bröstben, ok överlinje, korr päls svansans. Välvink knä, utm hasor. Bra pälskvalité välskött, trång bak men bra steglängd, bra fram.
2 CK BHKL 2

SUCH FINUCH Nickelbys Robert The Bruce f. 20060402 e. Vargåkern’s Do It For Luck u. Nickelbys Out Stand-Ing
3 år mkt stor hane, en aning kraftig, ok balans, tillr utv i huvud, korr bett små inceciver, pigment färg ok. Välansatt öron, stark hals, ok flöde i skuldran, accep förbröst, lite kraftig benstomme, ok bröstkorg, kunde ha 1 cm längre ben, ok överlinje kors lite högt ansatt svans. Ok hasor päls stabil bak tillr steglängd intåad fram.
R CK

SUCH NUCH DKUCH INTUCH Shorelines Devoted To Shaw f. 20041017 e. Diotima Sea Scout u. Shorelines Aquarelle
4 år pass stor hane tilltal helhet. Utm huvud, tångbett små slitna tänder, bra ögonfärg pigment, utm öronansätt elegant hals ok flöde i skuldran. , utm bröstk, tillr stark överlinje, bra kors, välvink knä, ok hasor, bra pälskvalité. Utm steglängd drive, lite trång bak ok fram.
3 CK BHKL 3
Veteranklass hanar
NORDUCH SV-03 Shorelines Aquarius f. 19990315 e. Binbusy Quotation u. Binbusy Serenade
10 år gammal hane med väldig goda rörelser, bra drive, tillr utvhuvud, bra längd nosp, korr bett, bra ögonfärg. Utm hals med flöde i skuldran, tillr förbröst, ok benstomme, mjuk i överlinje, högt ansatt svans, normal vinkl, bra bröstkorg. Utm pälskvalité, bör vara längre i länden. Trång bak, bra fram.
1 CK
Juniorklass tikar
Alistair’s Kiss-Me-Quick f. 20080416 e. Heather Mist This Is My Life u. Alistair’s Fly Me To The Moon
14 mån fin tik i god balans, ? passande utv huvud, fin propp, korr bett, välansatta öron, utm hals överlinje, bra kors o hälansätt, pass benstomme, bra bröstkorg. Välvink knä, bra päls på gång, normal vink, fina sidorörelse med bra drive.
1 KK 1 CK BTKL R

Honeytaste Samantha Jones f. 20080527 e. Woolpack’s Quality Zweet u. Honeytaste Star Quality
1 år välpropp tik, bra storlek, huvudet propp bra men bör utv lite flat stop, ok pig ögonfärg korr bett, bra öronansätt, halsen bör bli bättre i skuld, ngt smal i kroppen, ok bröstkorg överlinje. Välansatt svans ganska välvink, fina sidorörelse, bra steg drive, ngt trångt bak, accep fram. Kunde ha bättre steg, Ok päls
1 KK 3 HP

Nickelbys Selected One f. 2008-04-20 e. No-Nonsense’s Baronbyron u. Nickelbys On-Going Business
1 år välproo kraftig tik, bra storlek, ok huvud o propp, hals under utv, bra bett bra pigment, bra hals. Ok förbröst, pass benstomme, ok bröstkorg, lite kort bröstben. Utm kors överlinje, bra pälsansätt, bra längd hasor stabil bak, pass steglängd. Utm päls.
1 KK 2 HP
Unghundsklass tikar
Beardcaper’s Night Live f. 20071110 e. Breaksea Norwegian Wood u. Beardcaper’s How Do You Do
17 mån fin storlek, bra balans, tilltal helhet, tillr utv i huvud, korr bett, fina tänder, bra ögonpigment, välans öron, ok päls, pass förbröst, ok benstomme, bröstkorg ok, utm överlinje, korr svansansätt. Utm bredd i låren, ngt trångt bak, utm steglängd fram ok. Bra päls välskött
1 KK 1 CK

Certain’s Go Funny f. 20070626 e. Shorelines Aquanaut u. Certain’s Ella Fitzgerald
23 mån en högställd tik där den behöver tid att utveck huvud propp ok. Kraftigt nosparti, korr bett, ganska bra hals. Ok flöde i skuldra, stark front, kunde ha tillbakalagd skuldra, lite kort bröstkorg, ok överlinje, korr svansansätt, normal vinkl, fin pälskvalité, välskött. Mkt trång bak, kort steglängd, trång fram. Behöver mer träning.
2

Dreamfactory Bellatrix f. 20071218 e. Typografen’s Indigo Illustration u. Shinuba’s Give It A Try
17 mån mkt stor tik. Utm balans huvud i bra utv bra propp, bra tänder, utm ögonfärg pigment, bra öron, utm överlinje kors, accep halsansätt, bra bredd låren, norma vink, lite kort bröstkorg. Utm sidrörelser ok fram, bra päls.
1 KK 3 HP

Hillbacka Xciting Attraction f. 20071225 e. Potterdale Star Attraction u. Firstprizebears California
17 mån mkt stor tik. Utm propp substans utm huvud, fint nosparti, bra uttryck, korr bett, bra ögonfärg pigment, välans öron, lite kort hals med bra flöde i skuldran. Bra benstomme, ok överlinje, korr svansansätt, bra bredd lår, tillr vink bra has, ngt trång ?, bra steg rörelser fram.
1 KK 2 HP
Öppenklass tikar
Alistair’s Grand Profile f. 20051104 e. Heather Mist Everybody’s Business u. Alistair’s X-Travaganza
3 år tilltalande relels o balans, bra huvud, visa lite vitt i ögonen, korr bett, fin halsansätt, fint flöde i skuldran, pass förbröst, ok benstomme, ok bröstkorg, kort bröstben. Väl tillbakalagd skuldra, bra kors, välvink knän, ok pälskvalité, fina sidorörelse, lite trång bak ok fram.
1 KK 3

Fabulous Fur’s Lady Of Galoway f. 20070329 e. No-Nonsense’s Baronbyron u. Fabulous Fur’s Tiger Dream
2 år utm blans substansfull tik med bra huvud o uttryck, korr bett lite små tänder pigment ögonfärg ok, välansatt öron, hals kunde glida bättre i skuldran, bra överlinje korr kunde ha lite mer förbröst kunde mer benstomme, ok bröstkorg. Bra pälskvalité, kunde ha mer steg o drive.
1

Hairbodys You’Ve Got Love f. 20070107 e. Alistair’s Walk Right On u. Tre’s Hildur
28 mån, pälsen är stor, ok balans, kunde ha kraftigt nosparti, korr bett, synlig blickhinna, ok bett, bra pigment, välansatta öron, tillr hals med ok flöde i skuldra, tillr förbröst, lraft benstomme, ok bröstkorg, kunde var starkare i överlinje, ok kors vink kunde ha mer knävink, utm pälskvalité, lite trång bak. Behöver mer steglängd o drive, lite löst fram.
2

Hillbacka Worrying Kind f. 20070425 e. Hillbacka Show Business u. Hillbacka Queen Of Harts
Ganska harmonisk liten tik, tilltaland huvud, bra uttryck. Ok bett tångbett, korr pigment, bra öron. Elegant hals i bra flöde, bra förbröst, ganska kraftig benstomme, utm bröstkorg. Bra korr svansans, utm lår välvink knän, utm has, bra päls o färg. Lite trång bak, bra steglängd drive lite fram.
1 KK R

Honeytaste Black Sexy Lady f. 20060408 e. Honeytaste Hot Stuff u. Midnight’s Zaga
3 år elegant liten tik i god balans, tilltalan uttryck, korr bett, ok pigment, lite högt ansatta öron, fin hals glider utm i skuldran, utm förbröst, tillr benstomme, bröstkorg korr, utm överlinje. Kort kors kunde ha mer knävink. Bra pälskvalité, välskött, trång bak, utm fram.
1 KK 1 CK BTKL 4 CERT

Lärkängen’s The Bitch Is Back f. 20070307 e. Heather Mist Everybody’s Business u. Lärkängen’s Just The One And Only
27 mån stark tik tillr huvud o uttrck. Bra nosparti, skalle korr bett, bra färg pigment. Välansatta öron, utm hals går i skuldran, pass förbröst ok benstomme.Bra bröstkorg, utm överlinje. Bra korr svans, välvink knän. Bra pälskvalité, utm steglängd drive.
1 KK 2 CK

Tre’s Lisen f. 20050510 e. Memorylane A Place In The Sun u. Tre’s Hildur
4 år stark liten tik, ok propp bra uttryck, stark i huv, korr bett smal underkäke, bra ögonfärg, välansatt öron, bra hals, bra flöde i skuldran, kunde vara starkare i överlinje. Normal vink bra förbröst, utm benstomme, bra bröstkorg, fin päls välvårdad. Pass steglängd o drive, ok fram o bak.
1 KK 4
Championklass tikar
DKUCH SUCH Beardmarked’s O’h La La f. 20030921 e. Rivermeadow’s Highway Star u. Beardmarked’s Name Of The Game
5 1/2 Välpropp fin siluett tillr styrka i huvudet. Ok bett ögon pigment, bra öron, bra hals med gott flöde i skuldran, bra förbröst, pass bredd på kroppen, starka ben, ok bröstkorg, utm överlinje bra korr svansansätt, bra pälskvalité, trång men stabil bak, lite trång fram.
2 CK BTKL 2

LPI SUCH NUCH SV-06 Goonie’s Easy As Pie f. 20010714 e. Alistair’s Lonesome Cowboy u. Taildown’s Once Upon A Time
Knapp 8 liten ganska harmonisk, utm uttryck tillr styrka i skallen. Kunde ha kraftigare nosp. Klen käke, bra ögon men störs av blinkhinna, bra öron, ok hals tillr förb, tillr benst, bröstkorg, stark överlinje kort kors. Kunde ha mer knävinkling. Bra päls ganska lätta rörelse, lite lös fram, lite trång, stabil bak.
3 CK BTKL 3

SUCH Lärkängen’s Trendy Miss Wendy f. 20070307 e. Heather Mist Everybody’s Business u. Lärkängen’s Just The One And Only
27 mån tik med pass substans. Ok styrka nosp, korr bett, bra ögon pigment, bra öronansätt, hals med ok flöde i skuldra. Ok benstomme, bra bröstkorg, utm överlinje, bra korr svansansätt, knapp vink fram o bak, accep hasor. Bra pälskvalité, ganska trång men stabil bak, utm steglängd.
4 CK

SUCH SV-09 NUCH Malandex Xpatriate f. 20070216 e. Gillaber Drummond u. Malandex Xquisit
2 år fin helhet, stark tik, utm skalle, accep nosp. korr bett, fint pigment ok ögonfärg, korr ansatta öron. Stark hals, fin övergång i skuldran, fin skuldra, behöver ej få starkare benstomme, fin överlinje, normal vink bak ok hasor, utm pälskvalité, bra steg o drive. Bra stabilitet fram o bak.
1 CK BTKL 1 BIM

SUCH Nickelbys Private Collection f. 20040524 e. Heather Mist Everybody’s Business u. Nickelbys Not For Sale
4 år stor tik, ok balansen, starkt huvud, bra uttryck, korr bett, ok ögonfärg, ok öronansätt, utm hals med gott flöde i skuldra, gott förbröst, pass benstomme, utm bröstkorg. Bra överlinje, kors ok, lite högt ansatt svans, normal vink, bra pälskvalité. Kunde ha längre steg, ngt trångt bak. Kunde vara mer stabil fram.
R CK

SUCH NUCH Quarry’s Unique f. 20031226 e. Breaksea Norwegian Wood u. Quarry’s Michelle
5 1/2 år, utm siluett, bra storlek. Kunde vara starkare i nosp, små tänder, välansatta öron, tillr hals med flöde i skuldran, tillr förbröst, bra benstomme, utm bröstkorg. Stabil överlinje, bra kors, bra svansans, moderata vink runt om, ganska bra steglängd o drive.
OPL
Veteranklass tikar
SV-02 NORDUCH INTUCH SV-04 Lärkängen’s Just The One And Only f. 20010515 e. Potterdale Exellence u. Lärkängen’s Dreams Will Come Alive
8 år välbalans tik med bra siluett. Starkt huvud, bra uttryck, bra längd på nospartiet, tångbett, ngt slitet tänder tandförlust. Bra pigment färg, ok öronans, bra hals flöde i skuldra, pass förbröst, tillr längd på bröstet, ok överlinje, kors normal vink, päls av god kvalité, ngt trånga rörelse bak, ngt kryssande fram.
1 CK

NORDUCH INTUCH Shorelines Aquarelle f. 19990315 e. Binbusy Quotation u. Binbusy Serenade
10 år mkt stark tik, kunde ha stark nosparti, ok bett, bra ögonfärg, välansatt öron, hals med pass floöde i skuldra, starkt bröst ok bröstkorg, lite svag överlinje, bra korr svansans, utm pälskvalité, välvink energiska rörelse trång bak ok fram.
2 CK
Uppfödarklass
Kennel Beardmarked’s, Rundberg
Deltagit med valpar: B’s Yambalaya, B’s Yellow Mellow, B’s Yelly Bean, Yippie-Ki-Yay
Grupp med 4 tikar. Väldigt homogen huvud, storlek o typ. Bra balans. Utm huvud o kropp. Tillräck steglängd drive. Utm pigment o färg.
1 HP Bästa grupp valpar

Kennel Lärkängen’s, Öqvist
Deltagande hundar: L’s Under Jolly Roger, L’s The Bitch Is Back, L’s Trendy Miss Wendy, L’s Just The One And Only.
Grp bestående av 3 komb god harmoni o storlek, könsprägel o typer, ganska bra huvud, ok kropp rör sig med ganska bra stegl’ngd o drive, fina pälsar.
1 HP BÄSTA GRUPP